Schooljaarplan

 

In het schoojaarplan 2023-2024 is vastgelegd aan welke onderwerpen we in het schooljaar gaan werken.
Het schooljaarplan 2023-2024 is onderdeel van het schoolplan 2023-2027.