Schoolgids & Schoolplan

Hier kunt u onze schoolgids en schoolplan lezen . De schoolgids geeft praktische en inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school. De inhoud van de schoolgids geeft u een beeld van de gang van zaken op o.b.s. J. Emmens.
De informatie in deze gids is bestemd voor ouders die op zoek zijn naar een goede basisschool voor hun kind en voor ouders/ belangstellenden die extra informatie willen over de gang van zaken in het schooljaar 2023-2024.
Nieuwe ouders nodigen wij graag uit om een afspraak te maken. U bent van harte welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

Wat staat er in de schoolgids?

Na een korte schets van onze school vindt u in deze schoolgids informatie over:

  • wat leren de kinderen op onze school
  • de zorg voor kinderen
  • wat ouders en school van elkaar mogen verwachten
  • de sfeer op onze school
  • de resultaten en verbeterpunten van onze school

Uitgave schoolgids

Zo spoedig mogelijk in het nieuwe schooljaar wordt de nieuwe schoolgids op onze website geplaatst. Ouders worden hierover geïnformeerd in onze nieuwsbrieven Belangstellenden kunnen altijd een schoolgids opvragen. De medezeggenschapsraad heeft samen met het team de inhoud van deze schoolgids bepaald en heeft ingestemd om deze schoolgids uit te geven.

Vragen/ suggesties

Schoolplan

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u vragen over de inhoud of suggesties voor verbetering, dan horen wij dat graag. Om de informatie nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, willen wij graag van u weten wat u van onze schoolgids vindt. U kunt altijd even binnenlopen of uw opmerkingen en suggesties mailen naar: directie.emmens@primah.org.

In het schoolplan geven wij u een beeld van het heden en de toekomst. Wat zijn de specifieke kenmerken van onze school op dit moment en waaraan herkent u onze school over 4 jaar?

Dit schoolplan is voor de periode 2023-2027. Het is opgesteld volgens het format van Stichting PrimAH. Bovenschools zijn keuzes gemaakt voor de ontwikkeling in de komende jaren. Daarnaast zijn in dit schoolplan school specifieke beleidspunten opgenomen.
Om dit schoolplan te schrijven hebben wij als team een nulmeting gedaan; wie zijn wij, welke ontwikkelingen hebben we tot nu toe doorlopen en welke weg willen we met zijn allen inslaan? Alle resultaten zijn opgenomen in een zelfevaluatie rapport: PrimAH alert. Dit rapport is doorgenomen met het team en de MR.

We hebben niet alleen naar ons zelf gekeken, ook de ouders en leerlingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het schrijven van dit schoolprofiel. Ouders en leerlingen hebben kunnen aangeven wat ze van onze school vinden en welke ontwikkelingen ze graag zouden willen zien voor de toekomst. U ziet een aantal begrippen terug in het overzicht waarmee ieder hoofdstuk begint.

Het gegeven dat ouders en leerlingen met ons meedenken over het onderwijs vinden wij heel belangrijk. Wij willen leerlingen van onze school op een speelse, ontdekkende manier leren om zelfstandig te zijn. Maar ook bewust laten worden dat ze er mogen zijn in de maatschappij.

Om een goed beeld te krijgen van hoe wij de toekomst van onze school zien moet u dit schoolplan zeker lezen.