Schooltijden & Vakanties

We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Dat betekent:

  • Er zijn vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur.
  • Alle groepen gaan per week 25 uur naar school.
  • Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Er is een lunchpauze van 15 minuten met de leerkracht in de klas.

Pauzes
Wij pauzeren iedere ochtend tijdens het speelkwartier van 10.15-10.30 uur.
Op woensdag spelen we samen met de kinderen van DKC ’t Kompas.
De leerkrachten van beide scholen houden dan toezicht.
De lunchen van 12.05-12.15 uur. De lunchpauze is van 12.15-12.35 uur. De leerlingen spelen bij mooi weer buiten onder toezicht van twee leerkrachten. Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen klas.

Inloop
Om 08.20 uur mogen de kinderen al naar binnen. De lessen starten om 08.30 uur.

Concreet betekent het model het volgende:
08.30 – 10.15 uur    les
10.15 – 10.30 uur    speelkwartier
10.30 – 12.00 uur    les
12.00 – 12.15 uur    lunch
12.15 – 12.35 uur    lunchpauze
12.35 – 14.00 uur    les

Vakantieregeling 2023-2024

Het schooljaar 2023-2024 begint op maandag 04 september 2023

herfstvakantie                  23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie                   25 december 2023 t/m 05 januari 2024
voorjaarsvakantie            19 t/m 23 februari 2024
Pasen                          29 maart t/m 01 april 2024
meivakantie                     29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren                        20 mei 2024
zomervakantie                 22 juli t/m 30 augustus 2024

De margedagen zijn:
29 september 2023
10 november 2023
05 december 2023 vanaf 12.00 uur
22 december 2023 vanaf 12.00 uur
22 januari 2024
11 maart 2024
10 april 2024
25 april 2024
17 juni 2024
19 juli 2024 vanaf 12.00 uur

Vakantieregeling 2024-2025

Het schooljaar 2024-2025 begint op maandag 02 september 2024

herfstvakantie                  28 oktober t/m 01 november 2024
Kerstvakantie                   23 december 2024 t/m 03 januari 2025
voorjaarsvakantie            17 t/m 21 februari 2025
Pasen/Meivakantie          18 april t/m 05 mei 2025
Hemelvaart                       29 en 30 mei 2025
Pinksteren                        09 juni 2025
zomervakantie                  14 juli t/m 22 augustus 2025

De margedagen worden op een later moment in de Medezeggenschapsraad vastgesteld.