Schooltijden & Vakanties

De lesroosters zijn opgesteld met het totaal aantal geplande uren per week. De roosters zijn opgenomen in de klassenmap. Onze roosters zijn zo opgesteld dat we voldoen aan de wettelijke eisen. Jaarlijks publiceren wij in onze schoolgids het rooster van vakanties en vrije dagen. Deze opzet wordt (jaarlijks) met de medezeggenschapsraad besproken.

De leerlingen op onze school maken de volgende uren per week:

  1. groep 1                                25,00 uur
  2. groepen 2, 3 en 4 uur       25,00 uur
  3. groepen 5 t/m 8                 25,00 uur

Ten aanzien van de verplichte onderwijstijd schrijft de wet voor, dat er in moet worden voorzien dat

  1. de groepen 1 t/m 4 minimaal 3520 uur onderwijs in 4 jaar ontvangen;
  2. de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur onderwijs in 4 jaar ontvangen;
  3. de kinderen ten hoogste 5, 5 uur per dag onderwijs mogen ontvangen.

Pauze:

Wij pauzeren iedere ochtend van 10.00 tot 10.15 uur en van 11.30 – 12.00 uur. De leerlingen spelen bij mooi weer buiten onder toezicht van twee leerkrachten. Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen klas.

Zoemer:

De zoemer gaat 5 minuten voor schooltijd. Alle leerlingen gaan dan naar binnen en om half negen gaat de tweede zoemer. Dit is het teken dat de lessen daadwerkelijk beginnen.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 werken we volgens  het 5-gelijkedagenmodel.

Concreet betekent het model het volgende:

08.30 uur – 10.15 uur les
10.15 uur – 10.30 uur fruitpauze
10.30 uur – 12.00 uur les
12.00 uur – 12.15 uur eten
12.15 uur – 12.45 uur pauze
12.45 uur – 14.00 uur les
  • Er zijn vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur.
  • Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Er is een lunchpauze van 15 minuten met de leerkracht in de klas.

In het schoolplan is een overzicht te zien van een gespecificeerd lesrooster. Hierin is af te lezen hoeveel onderwijstijd wij per vakgebied besteden.

 

Vakantieregeling 2020-2021

Vakanties en vrije dagen worden via het ouderportaal gecommuniceerd.

Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021
Pasen 02-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021