Schooltijden & Vakanties

We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Dat betekent:

  • Er zijn vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur.
  • Alle groepen gaan per week 25 uur naar school.
  • Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Er is een lunchpauze van 15 minuten met de leerkracht in de klas.

Pauzes
Wij pauzeren iedere ochtend van 10.00 tot 10.15 uur en van 11.30 – 12.00 uur. De leerlingen spelen bij mooi weer buiten onder toezicht van twee leerkrachten. Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen klas.

Inloop
De zoemer gaat 10 minuten voor schooltijd. Alle leerlingen gaan dan naar binnen en om half negen gaat de tweede zoemer. Dit is het teken dat de lessen daadwerkelijk beginnen.

Concreet betekent het model het volgende:
08.30 – 10.15 uur    les
10.15 – 10.30 uur    speelkwartier
10.30 – 12.00 uur    les
12.00 – 12.15 uur    lunch
12.15 – 12.45 uur    lunchpauze
12.45 – 14.00 uur    les

Vakantieregeling 2021-2022

Het schooljaar 2021-2022 begint op maandag 23 augustus

herfstvakantie                  18 t/m 22 oktober 2021
kerstvakantie                    27 december 2021 t/m 07 januari 2022
voorjaarsvakantie            21 t/m 25 februari 2022
Pasen                                15 t/m 18 april 2022
meivakantie                      25 april t/m 06 mei 2022
Hemelvaart                       26 en 27 mei 2022
Pinksteren                         06 juni 2022
zomervakantie                 18 juli t/m 26 augustus 2022

  • Onderwijsontmoetingsdag PrimAH 06-10-2021
  • vrijdagmiddag voor kerstvakantie v.a. 12.15 uur 24-12-2021
  • margedag – alle groepen vrij 18-02-2022
  • margedag – alle groepen vrij 22-06-2022
  • vrijdagmiddag voor zomervakantie v.a. 12.15 uur 15-07-2021

Vakantieregeling 2022-2023

Het schooljaar 2022-2023 begint op maandag 24 augustus

herfstvakantie                  17 t/m 21 oktober 2022
kerstvakantie                    26 december 2022 t/m 06 januari 2023
voorjaarsvakantie            27 februari t/m 03 maart 2023
Pasen                              07 t/m 10 april 2023
meivakantie                      24 april t/m 05 mei 2023
Hemelvaart                       18 en 19 mei 2023
Pinksteren                         29 mei 2023
zomervakantie                  24 juli t/m 01 september 2023

  • De margedagen zijn nog niet bekend.