Schooltijden & Vakanties

We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Dat betekent:

  • Er zijn vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur.
  • Alle groepen gaan per week 25 uur naar school.
  • Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Er is een lunchpauze van 15 minuten met de leerkracht in de klas.

Pauzes
Wij pauzeren iedere ochtend van 10.15 tot 10.30 uur en van 12.15 – 12.45 uur. De leerlingen spelen bij mooi weer buiten onder toezicht van twee leerkrachten. Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen klas.

Inloop
Om 08.20 uur mogen de kinderen al naar binnen. De lessen starten om 08.30 uur.

Concreet betekent het model het volgende:
08.30 – 10.15 uur    les
10.15 – 10.30 uur    speelkwartier
10.30 – 12.00 uur    les
12.00 – 12.15 uur    lunch
12.15 – 12.45 uur    lunchpauze
12.45 – 14.00 uur    les

Vakantieregeling 2022-2023

Het schooljaar 2022-2023 begint op maandag 29 augustus

herfstvakantie                  17 t/m 21 oktober 2022
kerstvakantie                    26 december 2022 t/m 06 januari 2023
voorjaarsvakantie            27 februari t/m 03 maart 2023
Pasen                          07 t/m 10 april 2023
meivakantie                      24 april t/m 05 mei 2023
Hemelvaart                       18 en 19 mei 2023
Pinksteren                         29 mei 2023
zomervakantie                  24 juli t/m 01 september 2023

De margedagen zijn:
14 oktober 2022
23 december 2022 vanaf 12.00 uur
30 januari 2023
24 maart 2023
22 mei 2023
21 juli 2023 vanaf 12.00 uur