Leerlingenraad

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen van school. De groepen 5-6 en 7-8 vaardigen elk drie leerlingen af.

Het doel van de Leerlingenraad is o.a. de leerlingen meer te betrekken bij school, met hen te spreken i.p.v. over hen, verantwoordelijkheid te geven en te leren hoe een democratie werkt.

Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn: de organisatie en inhoud van de schoolactiviteiten, aankoop van speelgoed en/of speeltoestellen, punten uit de klas enz.

De Leerlingenraad vergadert acht keer per schooljaar.
De leerlingen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Leden schooljaar 2023-2024
groep 5-6 – Amal, Demi en Lieke
groep 7-8 – Elles (voorzitter), Isabell (secretaris) en Thijs (secretaris)

Vergaderdata
27 september – 15 november – 13 december – 24 januari – 13 maart – 24 april – 29 mei – 26 juni