Kansen4Kinderen

Kansencoach

Wij zijn in het schooljaar 2021-2022 schooljaar gestart met het project Kansen 4 kinderen (www.kansen4kinderen.nl). Ieder kind verdient het om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. DKC ’t Kompas en OBS J. Emmens werken nauw samen met diverse organisaties (Impuls, Attenta, GGD, enz.) om dit voor elkaar te krijgen. U als ouder/verzorger bent een even zo belangrijke dan wel de belangrijkste schakel in deze samenwerking als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. U kent uw kind immers het beste.

Ieder kind een eerlijke kans door samenwerking en te delen wat werkt!

Sinds de zomer is er een kansencoach aan ons schoolteam toegevoegd in de persoon van Helen Glastra.
In onderstaand document stelt zij zich voor.