Groepen & Personeel

Team obs J. Emmens schooljaar 2020-2021

Jos de Vrieze – directeur

Dineke Kruizinga – juf Dineke werkt maandag, dinsdag en woensdag in groep 1 en 2.

Maaike Bos  – juf Maaike werkt donderdag en vrijdag in groep 1 en 2 en maandag t/m woensdag in groep 6.

Rianne Sikken – juf Rianne werkt maandag t/m donderdag in groep 3.

Thea Speelman – juf Thea werkt vrijdag in groep 3. Daarnaast is zij 2 dagen werkzaam als onderwijsassistent.

Aly Hoiting – juf Aly werkt donderdag en vrijdag in groep 4/5.

Janine Everts – juf Janine werkt maandag, dinsdag en woensdag in groep 4/5.

Willemien Hebels – juf Willemien werkt maandag t/m woensdag in groep 7/8.

David de Jonge – meester David werkt donderdag en vrijdag in groep 6. Daarnaast voert meester David bovenschools een aantal taken uit, hij is de stage-coördinator van Stichting PrimAH.

Claudia Bolland – juf Claudia werkt donderdag en vrijdag in groep 7 en 8. Daarnaast is juf Claudia is 1,5 dag in de week werkzaam als intern begeleider.

Danielle Vloo – juf Danielle is maandag en dinsdag aanwezig. Zij is werkzaam als onderwijsassistent.

Marjen van den Bos – Juf Marjen is dinsdag op onze school vakleerkracht bewegingsonderwijs. Donderdag krijgen de leerlingen les van de eigen leerkracht.

Albertha Ottevanger – administratief medewerkster