Vreedzaam

Vreedzaam streeft er naar om kinderen te leren:

  1. op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  2. op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  3. constructief conflicten op te lossen
  4. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  5. open te staan voor verschillen tussen mensen