Profiel

Spelend leer ik,
lachend leef ik,
al doende weet ik,
waarom dingen
bestaan…

Nieuwsgierig, ontdekkend,
mijn grenzen verleggend,
zo leer ik met anderen,
zelfstandig te zijn…
De toekomst tegemoet!

Zelfstandig, de toekomst tegemoet…, een belangrijk stukje uit het gedicht waarmee wij duidelijk willen maken waar wij als school voor staan.

Binnen onze school willen we structuur en geborgenheid bieden. Dat zien we als een voorwaarde voor het kunnen leren. Naast het leren van de basisvaardigheden vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die (mede) verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk en gedrag. Wij helpen de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Dit doen wij door de leerlingen in groepjes te laten (ver)werken, door (kring) gesprekken te voeren en door het geven van feedback.
Leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zich te halen, juiste keuzes te maken en goed te plannen. Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen ook weten dat er veel meer te zien en te beleven is in de wereld om hen heen. We organiseren daarom op school en in de naaste omgeving i.s.m. de ouders veel nevenactiviteiten. Deze vinden zowel onder als na schooltijd plaats en worden door ons ook als leeractiviteiten gezien.

Het pedagogisch handelen van leerkrachten is van groot belang. Wij leren leerlingen zelfstandig te (ver)werken. Hierbij creëert het team samen met de leerlingen, een goede (werk) sfeer in de groep, optimale samenwerking in groepjes en duidelijke afspraken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen met veel plezier naar school gaan, fouten durven te maken en veel ontdekken