Gym in 3/4

Weer een bijzonder mooie bewegingsles in 3/4 gehad. De kinderen zijn gestart met een korte omloop huppelen om de halve zaal. Meester liet het enkele kinderen voordoen. De meeste kinderen gaat dit nu heel goed af.  Daarna in 3 vakken 1. Balanceren op stabiel schuin- en instabiel platte vlak (bank op rollers) 2. Vangen, mikken met badmintonshuttles en tennisballen en 3. Jagerbal (tikspel) in het laatste vak. Kinderen verleenden elkaar geduldig hulp bij het balanceren. Prachtig om te zien. In het 2e vak verleende meester David hulp bij het kort hoog houden van de badmintonshuttle en netjes onderhands en bovenhands de tennisbal overgooien. Gaat gauw te hard en te wild. Is ook moeilijk. De ooghandcoördinatie luistert dan heel precies. Hieronder enkele foto’s