Uitnodiging 5-gelijkedagen model

Geachte bezoeker,

Via het ouderportaal hebben ouders kennis kunnen nemen van het besluit dat per 3 september gestart wordt met de invoering van de nieuwe schooltijden volgens het 5-gelijkedagenmodel.

Donderdag 14 juni vindt er een extra informatieavond plaats voor ouders op de Emmensschool over de gewijzigde schooltijden. Deze avond begint om 19.30 uur en is rond 21.00 uur afgelopen.

Tijdens deze avond blikken we terug op de eerste informatieavond en op de behoeftepeiling.

Daarnaast geven we uitleg over een aantal praktische zaken. Wat gaan ouders merken van de veranderende schooltijden? Hoe gaan we de pauzes invullen? Welke stappen moeten dit schooljaar nog gezet worden om goed te kunnen starten? Welke mogelijkheden zijn er voor de naschoolse opvang?

Op deze vragen hopen we ouders tijdens deze avond een antwoord te geven. Uiteraard is er eveneens ruimte voor het stellen van ook andere vragen en voor het plaatsen van opmerkingen.

We hopen op een grote opkomst. Ouders kunnen zich aanmelden via het ouderportaal.

Bent u (aanstaande)ouder maar heeft u nog geen kinderen op de Emmensschool, dan bent u uiteraard eveneens van harte welkom. Meldt u dan aan via: emmens@primah.org

Namens het team en de MR,

Jantinus Esschendal