Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft dit schooljaar 2 x vergaderd. De leerlingenraad bestaat uit 8 personen. Tijdens de laatste vergadering is o.a. gesproken over het schoolplein.