Gouden Weken in alle groepen

Tijdens de Gouden Weken (die 6 weken duren) werken we vooral aan het sociaal emotioneel welzijn van de kinderen in de klassen. Dat betekent dat er met name wordt in gezet op elkaar leren kennen, kijken naar de eigen- en elkaars talenten, samenwerken met kinderen die niet je vriend(in) zijn, samen problemen oplossen, samen projecten aanpakken etc. Ook de voorgaande jaren zijn we met dit project gestart.

goedbezig

In groep 7/8 is eerst bedacht in kleine groepjes wat we van elkaar in de klas mogen verwachten. Hoe doe je je werk, hoe stel je vragen, hoe los je problemen op, wat doe je als je klaar bent met je taak? Kinderen bedachten eerst vooral dingen die ze niet mogen doen. Van alle groepjes samen is een verzamellijstje met afspraken gemaakt. Mooi om te zien hoe ze hierover discussiëren en elkaar bevragen. Daarna heeft de klas in groepjes bedacht wat we van de Klassendienst mogen verwachten. Moeten de ramen gelapt, de vloer gedweild of richt de Klassendienst zich meer op de pc’s, de schoon geveegde vloer etc.?! Het is een proces om zo samen aan dingen te werken. In de komende weken zullen we aan nog veel meer gezamenlijks werken. Oudvaart08Taal, Rekenen en Spelling wordt natuurlijk ook gedaan maar is meer op de achtergrond. De klas en het plezier met elkaar staan voorop. Hieronder een aantal foto’s van samenwerkmomenten.

9789081712019_fcovr