Begrijpend lezen oefenen in groep 5 en 6

Op maandag en dinsdag wordt er bij juf Rianne geoefend met begrijpend lezen (strategieën) bij de informatieve teksten van Argus Clou over Aardrijkskunde en Geschiedenis. Op woensdag wordt er ook geoefend maar met andere soorten teksten, zoals; verhaal/pleziertekst, meningtekst, reclametekst en de instructietekst. Deze en de komende weken oefenen we met instructieteksten zoals bijvoorbeeld een recept. De strategieën waarop we ons nu vooral concentreren is leren vragen stellen over de tekst. De kinderen mogen dan als een juf of meester moeilijke vragen over de teksten verzinnen. Om het gemakkelijker te maken leren we de kinderen vragen te beginnen met de 6 W’s (Wat, Wie, Waar, Waarom, Waarmee, Waarvoor) en de H(oe). Daarna gaan we bewegen door de klas. Wanneer het belletje klinkt moeten ze het dichtstbijzijnde klasgenootje om de beurt hun eigen vragen stellen. Ook oefenen we met maatjeswerk in 2-tallen hoe je verwijswoorden in teksten kunt vinden en wat de kern/sleutelwoorden zijn. Door de intensieve samenwerking en het voordoen voor de klas (modelling) is de ervaring dat de kennis beter wordt onthouden en later toegepast.

18750156_big 18750154_big