MR verkiezing 2016-2017

Een school zonder medezeggenschap is vandaag de dag moeilijk voor te stellen. De gezamenlijke inbreng van ouders en leerkrachten bepaalt mede de inhoud en organisatie van het onderwijs op school. De MR heeft vijf belangrijke rechten. De belangrijkste zijn: het adviesrecht en het instemmingsrecht. De drie anderen zijn: informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.

De MR van de obs J. Emmens bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. Een ouder wordt gekozen voor een eerste termijn van 3 jaar en kan zich daarna voor 3 jaar herkiesbaar stellen. Hierdoor kan een ouder in totaal zes jaar actief zijn binnen de MR. Op dit moment is de eerste termijn van Lion Houkes verstreken. Hij stelt zich beschikbaar voor een volgende termijn van 3 jaar.

Er kunnen zich echter meerdere kandidaten voor deze positie aanmelden. Ben je geïnteresseerd om in de MR zitting te nemen dan kun je je kandidatuur kenbaar maken door een mail te sturen naar: mr.emmens@primah.org. Ook wanneer je meer informatie wilt over de onderwerpen die worden behandeld, de vergaderfrequentie of de verantwoordelijkheden van de MR, kan dit door een mail te sturen of door contact op te nemen met een van de MR-leden. Aanmelden voor de MR kan schriftelijk. Je aanmelding dient voor 15 oktober 2016 te zijn ontvangen.

 

Voor meer informatie, zie ook: www.obsjemmens.nl/?page_id=30